De werkelijkheid is nabij in ons onderwijs

Door te leren in en van ‘echte’ situaties en omgevingen, wordt leren leuker en logischer. Dat doen we binnen school, maar ook erbuiten in de natuur of via een kijkje bij een bedrijf. Thematisch werken vind je in elk onderwijsconcept terug. Door aan zo’n thema allerlei leerdoelen en vakken te koppelen, gaat de lesstof veel meer leven voor kinderen. Elk onderwijsconcept heeft ook een eigen ‘leerplek’ waar kinderen hun talenten in de praktijk oefenen: een winkel, een studio, een patiotuin of de ‘groene’ omgeving. In 2018 maakten kinderen op een echte redactie zelf een Diamantkrant. Ze solliciteerden op een baan, brainstormden, schreven, fotografeerden, tekenden en filmden. Bekijk onze krant hier!

Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Onze scholen sluiten aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs, leren kinderen zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

 

Onderwijs dat werkelijkheidsnabij is.

Ervaringsgericht onderwijs EGO