Team Onderwijs op Maat (TOM)

Wij werken in ateliers. Kinderen kunnen in deze leuke en uitdagende leeromgevingen onderzoeken en experimenteren en krijgen uitleg van een vakspecialist. In hoeverre ateliers worden ingezet, hangt af van het onderwijsconcept waarin kinderen leren.

Ateliers zijn uitdagende leeromgevingen. We hebben ateliers voor taal, rekenen, spelling, schrijven, techniek, tekenen/handenarbeid en muziek/dans. Naast de ‘zaakvakken’ besteden we op De Diamant ook veel aandacht aan creatieve vakken. 

In alle onderwijsconcepten vormen leerkrachten, vakleerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en stagiaires miniteams. Binnen zo’n team houden we rekening met ieders talent. Zo kunnen ook onze medewerkers doen wat zij leuk vinden en gaan ook zij stralen! Bijkomend voordeel: meer mensen in de klas en dus meer begeleiding voor kinderen. 

Naar de TOM-website