Samen sterk

De Diamant hecht belang aan een goede samenwerking.
Naast de partners (ouders, kinderopvang) werken we (intensief) samen met verschillende instanties.

 

Onze belangrijkste partners: Ouders!

Onze belangrijkste partners zijn natuurlijk de ouders van de kinderen. Wij geloven dat wanneer ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, dat dit hun kind ten goede komt. We gaan uit van de talenten van kinderen, leerkrachten en dus ook de ouders! We betrekken ouders bij ons onderwijs door ze actief te laten deelnemen aan excursies, workshops te laten verzorgen en willen hun mening graag horen over ons onderwijs in de ouderpanels, die wij organiseren.   

 

MR en OR

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van ouders en medewerkers van de De Diamant. In de praktijk betekent dit dat de MR (positief)kritisch meedenkt, meepraat en soms ook meebeslist over schoolzaken die alle leerlingen, ouders of medewerkers aangaan. De MR heeft een aantal rechten, die geregeld zijn in de Wet medezeggenschap op scholen.

Interesse in de MR? Mail ons op mrdiamant@pcboapeldoorn.nl!

 

Ouderraad
De ouderraad (OR) helpt ons team bij het organiseren van activiteiten. Dankzij de hulp en inzet van ouders kunnen we kinderen veel bieden. Denk aan leuke feesten, sportevenementen of andere activiteiten. Ook daar gaan kinderen van stralen!

Interesse in de OR? Mail ons op ordiamant@pcboapeldoorn.nl!

Accres

De beweegcoaches van Accres verzorgen gymlessen op onze scholen. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen rekenen op professionele gymlessen van enthousiaste en gespecialiseerde vakleerkrachten.

Naar de website van Accres

Markant

Net als De Diamant vindt ook Markant talentontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Vanuit die gemeenschappelijke visie werken we nauw samen en kijken wat we kinderen creatief en muzikaal kunnen bieden. Zo geeft Markant muzieklessen op school.

Naar de website van Markant

Lerende school

Met onderwijsassistenten, leerkrachten en stagiaires zijn wij een ‘leerschool’. Stagiaires uit MBO en HBO leren en werken op De Diamant. Wij werken nauw samen met Aventus in Apeldoorn (stage onderwijsassistent) en met lerarenopleidingen van Saxion in Deventer en de Marnix Academie in Utrecht (stage leerkracht).