Eigenaarschap

Door te leren reflecteren op je eigen denken, doen en leren, ontdek je waar je talent ligt en hoe je dat kunt laten groeien. Daar helpen wij kinderen natuurlijk bij, zodat zij eigenaarschap ontwikkelen. Zelfstandig werken vindt plaats in de werkateliers. Kinderen werken daar individueel, maar ook in groepjes. Kinderen leren het werk zelf te plannen via weektaken.

 

 

 

Vier onderwijsconcepten op één school.

Onderwijsconcepten