Onderwijsvisie

Wij halen onze inspiratie uit de tekst van Nelson Mandela 'We zijn allemaal bedoeld om te schitteren'. 'Durf te stralen' is daarom de basis voor ons schoolmotto:

De Diamant laat kinderen stralen.

Ons onderwijs richt zich niet alleen op het ontwikkelen van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, creatieve, culturele en vaardigheden Onze scholen sluiten aan bij de tijd en waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs en ontwikkelen kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles wat wij doen:

  • Wij gaan op zoek naar ieders talent
  • Wij werken op basis van vertrouwen
  • Wij gaan uit van ieders positieve bedoelingen

Op onze christelijke ontmoetingsscholen zijn alle kinderen en ouders welkom. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden. Wij vinden: de ontmoeting met de ander is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt zeker voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het onderwijs aan hun kind.

Onderwijsconcepten

Om aan te sluiten bij de eigenheid van ieder kind, bieden wij ons onderwijs op onze drie scholen aan in vier concepten:

  • ervaringsgericht onderwijs (EGO) in De Diamant Het Rooster
  • programmagericht onderwijs (PGO) in De Diamant Het Rooster
  • ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in De Diamant Het Kristal
  • zelfsturend leren in De Diamant in De Diamant Beemte

Onze belangrijkste afspraak: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij! Wij werken in een veilige sfeer van vertrouwen in respect. Wij bieden een uitnodigende leeromgeving, zo mogelijk in ateliers.

Ontmoetingsschool

De Diamant is een christelijke ontmoetingsschool waar alle kinderen en ouders welkom zijn. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden.

 

 

Ontmoetingsschool

Talentontwikkeling

Om talent van kinderen recht te doen, heeft De Diamant vier onderwijsconcepten met specifieke kenmerken. Op alle scholen en in alle concepten werken wij vanuit dezelfde visie en kernwaarden.

 

Talentontwikkeling

Werkelijkheidsnabij

Wat leren leuk maakt, is weten waaróm je leert. Daarom bieden wij in alle onderwijsconcepten werkelijkheidsnabij onderwijs.

 

Werkelijkheidsnabij

Eigenaarschap

Kinderen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en leren zelf plannen. Moeilijk? Welnee!

Op De Diamant kennen we geen rapporten, maar portfolio’s. De inhoud maken we samen met kinderen. We gaan in gesprek met kind en ouders: Wat ging goed, wat was moeilijk, ben je tevreden? Een selectie van het werk komt in het portfolio, net als de uitslagen van de Cito-toetsen en een ontwikkelingsgrafiek.

Eigenaarschap

TOM

De Diamantscholen zijn TOM-scholen. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. De kern? Talent de ruimte geven!

TOM