Schooltijden en vakanties

De Diamant werkt met een continurooster. We beginnen om 8.30 uur en kinderen zijn om 14.45 uur vrij. Groepen 1 en 2 zijn op donderdag en vrijdag om 12 uur vrij en kinderen van groep 3 en 4 zijn op vrijdag ook om 12 uur vrij. Op woensdag is de schooldag voor iedereen tot 12.15 uur.

Het vakantierooster van midden Nederland is voor De Diamant van toepassing. We streven ernaar om ieder jaar een of twee snipperdagen aan te bieden. Dit hangt af van het aantal dagen dat kinderen per jaar wettelijk naar school moeten. U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven om welke dag het gaat. Alleen de eerste dag na de zomer- en kerstvakantie kunnen niet worden opgenomen. In onze jaarkalender is terug te vinden wanneer de vakanties en vrije dagen zijn voor de kinderen.