Schooltijden en vakanties

De Diamant werkt met een continurooster. We beginnen om 8.30 uur en kinderen zijn om 14.45 uur vrij. Groepen 1 en 2 zijn op donderdag en vrijdag om 12 uur vrij (met uitzondering van Het Kristal, groep 1&2 gaan hier tot 14.45 uur naar school) en kinderen van groep 3 en 4 zijn op vrijdag ook om 12 uur vrij. Op woensdag is de schooldag voor iedereen tot 12.15 uur.

Het vakantierooster van midden Nederland is voor De Diamant van toepassing. In onze jaarkalender in Parro is terug te vinden wanneer de vakanties en vrije dagen zijn voor de kinderen.