Zelfsturend leren - locatie Beemte

In een samenleving waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, moeten kinderen hun hun leven lang blijven leren. Dat is leuk als je leert met motivatie die vanuit jezelf komt en als je je regisseur voelt van je eigen ontwikkeling. Dat is dan ook precies waarom wij kinderen zelfsturend leren leren. Leerkrachten bieden kinderen daarbij de noodzakelijke richting, ruimte en ruggensteun.

  • regie leren nemen over je eigen leerproces
  • vaardigheden ontwikkelen voor zelfreflectie
  • diverse leerstrategieën toepassen
  • samenwerkend leren
  • voldoende keuze uit activiteiten die aansluiten bij niveau, interesses, doelen en waarden van kinderen
  • leren omdat je dat zelf graag wilt en leuk vindt

 

Groene omgeving

Werkelijkheidsnabij onderwijs betekent voor De Diamant Beemte dat wij de landelijke en agrarische omgeving betrekken bij ons onderwijs. Leren van en in het ‘groen’ dus. Dit breiden we de komende jaren verder uit, op vergelijkbare wijze als in onze andere onderwijsconcepten.

 

 

Zelfsturend leren in De Beemte

Zelfsturend leren wordt aangeboden in De Beemte. In een veilige, kleinschalige omgeving in de landelijke omgeving van Beemte Broekland. De kern Beemte Broekland is een hechte gemeenschap waarin onze school een belangrijke, centrale rol vervult. De inrichting van de school past goed bij zelfsturend leren.