Kenmerken ProgrammaGericht Onderwijs (PGO)

  • een eigen ‘stamgroepleerkracht’
  • structuur en overzicht in lessen en inrichting van klassen en ateliers
  • leerstof in overzichtelijke stappen
  • herkenbare, vaste en uitdagende werkvormen
  • via mindmappen leren kinderen informatie samenvatten, ordenen en organiseren. Dit activeert zowel de linker- als de rechter hersenhelft en verankert kennis beter in het geheugen

 

Studio

We besteden in het PGO specifiek aandacht aan ICT, (nieuwe) media en fotografie. Dat doen we ook in onze eigen studio en in samenwerking met onder meer de Fotovakschool.

 

Twitter @StudioDeDiamant

PGO in Het Rooster

PGO wordt aangeboden in Het Rooster. In deze nieuwe school vind je ook het ervaringsgericht onderwijs (EGO). Kinderen leren in open leer- en werkplekken of stilteplekken. Het is een licht en open gebouw: we zijn volop in contact met de wijk en ‘de wereld’ kan zien hoe onze kinderen stralen!

Klik hier voor een interview met voormalig meerscholendirecteur Hans van den Ham over de visie achter de bouw en vormgeving van De Diamant Het Rooster.