Onderwijsconcepten

Ieder kind leert anders

We doen recht aan verschillen tussen kinderen en houden rekening met ieders leerstijl. Kinderen zijn immers op verschillende manieren 'knap'! De Diamant biedt vier onderwijsconcepten aan. Welk concept past het beste bij uw kind? Daarover gaan we natuurlijk graag in gesprek!

 

Zelfsturend leren: regisseur van je eigen ontwikkeling

In een samenleving waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, moeten kinderen hun hun leven lang blijven leren. Dat is leuk als je leert met motivatie die vanuit jezelf komt en als je je regisseur voelt van je eigen ontwikkeling. Dat is dan ook precies waarom wij kinderen zelfsturend leren leren. Leerkrachten bieden kinderen daarbij de noodzakelijke richting, ruimte en ruggensteun.

 

Zelfsturend leren

Programmagericht onderwijs PGO

Kinderen in het programmagericht onderwijs (PGO) gaan stralen als zij leren in een veilige, vertrouwde en voorspelbare leeromgeving.

Leerkrachten motiveren, leggen verbanden en bieden de leerstof in overzichtelijke stappen aan. Kinderen leren verwoorden wat zij hebben geleerd. In het PGO maken we gebruik van methodes voor de verschillende vakken. PGO is absoluut een heel eigentijds onderwijsconcept.

Programmagericht onderwijs PGO

Ervaringsgericht onderwijs EGO

Als je werkelijk betrokken bent bij wat je leert, kun je jezelf optimaal ontwikkelen. In het ervaringsgericht onderwijs (EGO) draait het om leren en ontwikkelen op basis vanuit hoge betrokkenheid. De leerkracht activeert die betrokkenheid en bevordert de dynamiek tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht.

 

Ervaringsgericht onderwijs EGO

Ontwikkelingsgericht onderwijs OGO

Actief spelen, leren en werken. Dat hoort bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Kinderen leren zelf ontdekken, keuzes maken, conclusies trekken, problemen oplossen en nadenken over wat ze doen. Als community of learners leren wij van en met elkaar, op weg naar de volgende stap in ontwikkeling. Betekenisvolle activiteiten sluiten aan bij de werkelijkheid van kinderen. Zo wordt duidelijk waaróm zij leren.

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs OGO

Eén school, drie locaties

Zelfsturend leren in De Diamant Beemte

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in De Diamant Het Kristal

Programmagericht onderwijs (PGO) en Ervaringsgericht onderwijs (EGO) in De Diamant Het Rooster

Contact