Nieuwsoverzicht

 • 14-3-2018

  Ieder kind telt

  Vanochtend heeft wethouder Johan Kruithof een spreekbeurt gehouden op locatie Het Rooster aan alle kinderen van groep 5 t/m 8, omdat wij op school bezig zijn met het project ‘Week van het geld’. Daarmee willen we kinderen bewust maken van de waarde van geld, er verantwoord mee leren omgaan én dat het hebben van geld niet vanzelfsprekend is. Zo zijn er gastlessen, workshops, spreekbeurten, onderzoeksvragen en filosofielessen georganiseerd.   

  Stichting Leergeld is een van de partners die betrokken is bij onze projectweek. Omdat Stichting Leergeld 770 nieuwe kinderen extra wil ondersteunen om mee te kunnen doen met sport, cultuur, om mee te kunnen gaan op schoolreisje of bijvoorbeeld om een laptop aan te schaffen voor school. Met dit initiatief hopen we de drempel te verlagen en het taboe weg te nemen rond het vragen van hulp, wanneer ouders moeten rondkomen van een minima inkomen 

  Speciale aandacht was er voor de 10-jarige Rishanthalia (zij volgt onderwijs op locatie Het Kristal), die als ambassadrice van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, ouders én kinderen aanmoedigt om over de drempel te stappen en hulp te vragen voor hun kinderen. 
  De ouders van Risanthalia hebben met deze steun haar de mogelijkheid geboden om haar talent te kunnen ontdekken en ontplooien. Omdat wij het als school belangrijk vinden dat kinderen hun talenten mogen ontdekken én we vinden dat dit voor iedereen mogelijk moet zijn, ondersteunen wij de oproep van Stichting Leergeld van harte. 

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Leergeld. 

  Lees meer
 • 5-2-2018

  Minister Slob bezoekt onze school

  We kregen hoog bezoek op school. Minister van Basis en Voortgezet Onderwijs dhr. Slob bracht op 5 februari jongstleden bij ons een werkbezoek. Het leek een gewone maandagochtend, maar toen om even na 9 uur minister Slob aan kwam lopen, vond iedereen het toch wel spannend.

  De minister ontmoette tijdens een rondleiding kinderen en leerkrachten. Hij vroeg aan kinderen hoe ze het op onze school vonden, hoe ze wisten waar ze aan moesten werken en wat ze het leukst vonden. David las een boek en de minister las een stukje met hem mee.

  In het taalatelier sprak hij met Anneke over het werken in het atelier en haar perspectief. Zij kon toen vertellen dat ze een mooie nieuwe stap kan gaan maken als locatieleider.

  Na de rondleiding sprak hij met onze leerkrachten Pauline, Linda en Madelon. Ook Mark (directeur) en de voorzitter van Raad van Bestuur van PCBO, Esther Kopmels, waren daarbij. We spraken over werkdruk, ons onderwijs en het tekort aan leerkrachten die wij nu ook langzaam gaan ervaren. De minister gaf in zijn gesprek terug dat hij veel betrokkenheid zag in de school en het een school in harmonie vond. We hebben wel wat met hem afgesproken dat als we nog zaken hebben die we onder de aandacht willen brengen of willen laten weten, dat we het naar hem opsturen.

  Lees op de website van PCBO ook nog een verslag van deze dag.

  Lees meer
 • 18-12-2017

  De Diamant te horen op 3FM

  De kinderen van alle locaties van De Diamant werken hard om geld in te zamelen voor Serious Request. De middenbouw van OGO schreef samen met juf Rebecca teksten op bekende kerstliedjes en stuurde de ingezongen versie naar radio 3 FM. DJ Sander Hoogendoorn pakte het item op in zijn radio uitzending

  Lees meer
 • 30-10-2017

  Film over PGO en EGO op Het Rooster

  Vandaag is het dan zover: De film over het ErvaringsGerichte Onderwijsconcept (EGO) en het ProgrammaGerichte Onderwijsconcept (PGO) op locatie Het Rooster is af! Onder regie van Thomas Boelaars hebben de kinderen een prachtige film weten neer te zetten over ons onderwijs op locatie Het Rooster. Nieuwsgierig? Bekijk dan hier de film!

  Lees meer
 • 9-10-2017

  Stichting Kristal Samen Leven

  Stichting Kristal Samen Leven.

  Stichting Kristal samen Leven organiseert o.a. activiteiten in het Kristal voor kinderen en volwassenen met en zonder een beperking. 

  Om de activiteiten, zoals het leerorkest, voor de leerlingen van de 4 scholen in het Kristal goed te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. Gelukkig hebben we een groep trouwe vrijwilligers, maar dat zijn er niet genoeg. Wij zoeken niet alleen mensen die overdag kunnen assisteren bij de activiteiten, maar ook mensen die willen helpen bij de PR, schrijven van brieven naar sponsoren en persberichten. Vindt u ook dat de stichting een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van (uw) kinderen, meldt u dan aan als vrijwilliger. Elke hulp is welkom! Aanmelden kan bij Truus Hermkens, 055-5340741 of 06-44024688. Voor meer informatie: www.kristalsamenleven.nl.

  Lees meer
 • 14-3-2017

  Peutergroep Diamant Het Kristal en Kinderopvang Doomijn

  Wanneer u uw kind(eren) heeft aangemeld bij onze school, is het mogelijk dat zij vanaf 3,5 jaar al enkele momenten in de week meedraaien met de kleuters van De Diamant Het Kristal, onder begeleiding van een leidster van de kinderopvang. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Kinderopvang Doomijn. Dit aanbod is een pilot die 20 maart aanstaande ingaat. Mocht u interesse hebben in deze mogelijkheid, dan kunt u informatie opvragen bij Jessica Rattink van Kinderopvang Doomijn: j.rattink@doomijn.nl.

  Lees meer
 • 21-2-2017

  Feestweek Het Rooster

  In de week van 13 t/m 17 februari hebben de kinderen van locatie Het Rooster (waar de onderwijsconcepten ErvaringsGericht Onderwijs en ProgrammaGericht Onderwijs in gehuisvest zijn) een feestweek gehouden. Een week lang hebben we gevierd dat we afgelopen zomer naar onze nieuwbouwlocatie zijn verhuisd, aan de Laan van de Leeuw. Tijdens deze feestweek zijn er vele activiteiten georganiseerd. Zo hebben we onder andere gesprongen op een luchtkussen, geld ingezameld voor een schommels middels een lopathon, pannenkoeken gebakken, high tea gehouden en een vossenjacht georganiseerd.

  Het was een zeer geslaagde week, waarbij we ook alle ouders willen bedanken die hebben meegeholpen om er een onvergetelijke week van te maken!  

  Lees meer
 • 5-10-2016

  Aanmelden? Wees er snel bij!

  Op dit moment is de interesse in onze school enorm groot. Voor kinderen geboren in de jaren 2011 t/m 2015 is alleen op Diamant Beemte nog plaats. Op Diamant Het Rooster zijn in de hogere groepen ook plekken vrij. Wees er op tijd bij!

  Lees meer
 • 28-9-2016

  Opening nieuwbouw Het Rooster

  Op woensdag 26 oktober is de feestelijke opening van De Diamant Het Rooster. Na jaren wachten ,mag het resultaat er zijn: Een school om trots op te zijn! Samen met de wethouder, Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn, het team van De Diamant en iedereen die heeft bijgedragen aan het realiseren van de nieuwe locatie tonen wij aan alle relaties het resultaat. Genodigden hebben een uitnodiging ontvangen.  

  Lees meer
 • 27-9-2016

  Nieuwe ouder? Kom naar de informatieavond!

  Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind? En zou u graag meer informatie over PCBO De Diamant willen?

  Dan bent u van harte uitgenodigd om op een van de informatieavonden langs te komen. Wij zullen u dan alles vertellen over onze visie, manier van werken en het onderwijs op onze twee locaties. Na afloop van de bijeenkomst is er de gelegenheid om onze school te bekijken en kunt u eventuele vragen stellen.

  Op de volgende data kunt u een bijeenkomst bijwonen (tussenhaakjes staat de locatie):
  - 11 september 2017 (Het Kristal)
  - 15 januari 2018 (Het Rooster)
  - 19 maart 2018 (Beemte)
  - 28 mei 2018 (Het Rooster)

  De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 

  Zou u zo vriendelijk willen zijn, als u van plan bent te komen, om aan ons door te geven wie er komen,  wanneer u wilt komen en met hoeveel personen? Dat kan telefonisch: 06-42799831 of via de mail naar hham@pcboapeldoorn.nl.

  Adresgegevens
  Locatie Het Rooster:
   Laan van de Leeuw 299, 7324 BD Apeldoorn
  Locatie Het Kristal: Laan van de Charleston 71, 7323 RV Apeldoorn
  Locatie Beemte:
   Beemterweg 31, 7341 PC Beemte Broekland

  Hopelijk tot ziens!

  Lees meer