Afscheid Mark ter Horst als directeur van De Diamant per 1 januari 2021

M.i.v. 1 januari 2021 neemt Mark ter Horst afscheid als directeur van basisscholen PCBO De Diamant Het Rooster en Beemte. Onderstaande brief is op 1 oktober 2020 aan de ouders en verzorgers van de kinderen van De Diamant verstuurd.


Beste ouders en verzorgers,

Met ingang van 1 januari 2021 neem ik afscheid als directeur van PCBO De Diamant Het Rooster en Beemte. In deze brief licht ik mijn besluit en de procedure rondom mijn opvolging toe.

Op 1 januari 2021 ben ik 20 jaar verbonden aan PCBO De Diamant en haar voorloper PCBS Het Anker. In verschillende rollen en functies heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van onze school tot waar het nu staat. Ik heb na mijn afrondende stage in 2001 als leerkracht, unitleider, conceptleider, locatieleider en directeur met veel voldoening, passie en motivatie gewerkt om het beste onderwijs voor kinderen te realiseren. Ik ben trots op ons bevlogen team en dat we samen onderwijs vormgeven in innovatieve concepten, zoveel mogelijk passend bij het kind.

Mijn halve (en hele werkende) leven ben ik verbonden aan deze school. Mijn besluit om afscheid te nemen, is daarom niet over één nacht ijs gegaan en gaat gepaard met de nodige emoties. Toch voel ik dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging en omgeving. Wat ik precies ga doen en of dat alleen in het onderwijs is, weet ik nog niet. Daar ga ik de komende maanden rustig de tijd voor nemen. Het zal in ieder geval iets zijn met het ontwikkelen van kinderen, mensen en organisaties, want dat zijn mijn grootste drijfveren.

Mijn werkgever, PCBO Apeldoorn, zal zich beraden op mijn opvolging. Voor de periode van 1 januari 2021 tot aan de zomervakantie zal er gekozen worden voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een interim-directeur. De Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn heeft zo de tijd om samen met de medezeggenschapsraad en een afvaardiging van ons team een permanente opvolg(st)er te zoeken. U zult op de hoogte gehouden worden van dit proces.

Bij elke ouder op school ben ik (in)direct betrokken geweest; van de aanmelding en kennismaking tot persoonlijk contact op school. Aan die tijd komt nu een einde, aan de visie en passie om het beste in uw kind(eren) naar boven te halen niet. Er staat een geweldig team van leraren, ondersteuners en onderwijsassistenten en onze school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Ik heb daarom het volste vertrouwen dat de school zich zal blijven ontwikkelen en we altijd gaan voor wat ons allen drijft: Kinderen laten stralen!

Over mijn afscheid van de kinderen en u als ouder, zal ik later meer informeren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Mark ter Horst
Directeur PCBO De Diamant Het Rooster en Beemte