Peutergroep De Diamant Het Kristal

Op de woensdag- en/of de vrijdagochtend kunnen peuters al kennis maken met de basisschool. Op PCBO De Diamant Het Kristal is er een peutergroep waar je peuter vanaf drie jaar samen met andere kinderen speelt, leert en beleeft. Zo maken we de overgang naar school straks makkelijker!

Even voorstellen

Juf Patricia Burger is de pedagogisch medewerker van Doomijn en ontvangt jullie op de peuterochtenden graag vanaf 8.20 uur. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Bij binnenkomst mag je eerst samen met je peuter nog een spelletje doen of een boekje lezen. Net als bij de kleuters. Om 8.40 uur nemen de kinderen afscheid van hun ouders en sluiten ze met juf Patricia aan bij de kleuters voor de dagopening. Vervolgens spelen de peuters mee in het programma van de kleuters.

Soepele overgang

Door al eerder met elkaar kennis te maken, is de overstap naar school voor jouw kind en jou kleiner. Vlak voordat jouw kind 4 jaar wordt, vindt er een gesprek plaats tussen pedagogisch medewerker Patricia, de ouder, het kind en de leerkracht van school om op die manier een goede overdracht te verzorgen.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

Op De Diamant Het Kristal werken we ontwikkelingsgericht. We werken gedurende een periode aan een thema en alle activiteiten die we doen, vallen binnen dit thema. Door het onderwijs zo in te richten dat het aantrekkelijk en leuk is om te leren, ontstaat een hoge betrokkenheid bij wat je kind leert. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de school: www.diamant.pcboapeldoorn.nl.

Doomijn

De peuteropvang wordt aangeboden door kinderopvang Doomijn. De verantwoordelijkheid omtrent de zorg van je kind ligt dus bij Doomijn. Omdat het programma wordt aangeboden binnen de school is het vanzelfsprekend dat je kind ook in aanraking komt met het onderwijsteam van school. Patricia is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen.

De kosten van deze opvangvorm bedragen € 9,03 per uur (recht op Kinderopvangtoeslag vanuit Belastingdienst is mogelijk voor deze opvang, bekijk www.toeslagen.nl). De peutergroep is alleen geopend tijdens de schoolweken. Bij roostervrije (studie)dagen gaat de peutergroep samen met juf Patricia naar peuterspeelzaal Toermalijn.

Aanmelden kan via: klantadvies5@doomijn.nl. Vermeld daarbij naam, adres, woonplaats, leeftijd en BSN-nummer van je kind. Dan neemt Doomijn contact op om eventuele vragen te beantwoorden en het contract in orde te maken. Vragen? Bel met Astrid Joziasse, directeur van De Diamant Het Kristal, via telefoonnummer 055 - 763 04 02 (optie 2) of bel met klantadvies van Doomijn: 038 - 421 45 21.