DigiDUIF wordt Parro

Met ingang van 01 januari 2019 zijn we overgegaan op een nieuw digitaal platform waarmee ouders en leerkrachten kunnen communiceren. Daarmee komt DigiDUIF per 31-12-2018 te vervallen. Aanmelden voor Parro gaat digitaal: U kunt de leerkracht van uw kind vragen uw inlogcodes te versturen via de mail. De app is te downloaden via Google Play en in de Apple Store.